AVM-TERM poolt teostatud tööde nimekiri:
1. Võisiku Hooldekodu katlamaja. Küte: 3000 kW
2. Elamu- Tööstuse 97, Tallinn, soojussõlm. Küte: 250 kW. Soe tarbevesi: 380 kW
3. Salme Kultuuripalee katlamaja. Küte: 550 kW
4. Valgjärve kooli katlamaja. Küte: 500 kW
5. Võnnu katlamaja. Küte: 3000 kW. Soe tarbevesi: 300 kW
6. Tilsi Põhikooli soojussõlm. Küte: 350 kW. Soe tarbevesi: 50 kW
7. ETK Hulgi, Tihniku t. 5 soojussõlm. Küte: 400 kW
8. Elamu Kalda t. 64, Tallinn, soojussõlm. Küte: 165 kW. Soe vesi: 160 kW
9. Tallinna Veepuhastusjaam, osoonitsehh-soojussõlm. Küte: 80 kW
Soe tarbevesi: 50 kW
10. AS Ehitusmaailma elektriküte. Tähetorni t. 110, Tallinn
11. Abja-Paluoja Lasteaed-Algkooli soojussõlm. Aia t. 24, Abja-Paluoja
12. Abja-Paluoja Kultuurimaja soojussõlm. Pärnu mnt. 28, Abja-Paluoja
13. Mõisaküla Keskkooli võimla, Pärnu mnt.39, Mõisaküla
14. Mõisaküla Keskkooli soojussõlm. Pärnu mnt. 39, Mõisaküla
15. Vastemõisa Rahvamaja tasakaalustamine. Vastemõisa,

16. Abja-Paluoja kultuurimaja katlamaja. Küte: 500 kW
17. Petra Pesutänava katlamaja, küttesüsteem. Küte: 90 kW
18. 16 elamu soojussõlme paigaldus Viljandi Linna
Energeetika Sihtasutuse tellimusel
19. Korteriühistu Posti 37 Viljandi, soojussõlm
20. Kabala Vallamaja katlamaja. Küte: 90 kW
21. Kabalas kahe elamu katlamajad. Pärna 20, Pärna 16. Küte: 100 kW
22. Kabalas elamu Pärna 12 katlamaja. Küte: 70 kW
23. Soe asula elamu nr. 9 soojussõlm. Küte: 100 kW
24. Ehitajate tee 7 soojussõlm, Viiratsi asula
25. Västriku t. 3, Tallinnas paariselamu katlamaja, küttesüsteem.
26. Kõpu tn.7, Viljandis elamu katlamaja, küttesüsteem.
27. Valuoja pst. Ridaelamu ühe boksi katlamaja, küttesüsteem.
28. Leie, Viljandi maakond, elamu katlamaja, küttesüsteem. Küte: 32 kW
29. Tallinna Veepuhastusjaama töökoja soojussõlm.
30. Helme Kõrgema Põllumajanduskooli, katlamaja.

31. Luua Kõrgema Metsakooli, katlamaja 2000 kW.
32. Viljandi Linnavalitsuse katlamaja, 170 kW.
33. Polli 12 korteriga elamu katlamaja, 90 kW.
34. Polli 18 korteriga elamu katlamaja, 90 kW.
35. Harju Taluliidu Nõuandekeskuse katlamaja.
36. Kabala 8 korteriga elamu.
37. Novgorodis Skanska Oy Dirol närimiskummitehase katlamaja.
40. Vaivara Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskuse katlamaja ja automaatikaseadmete ehitus.
41. Aravete valla 18 korteriga elamute (4 maja) õliküte.
42. Puka valla 18 korteriga elamute (4 maja) õliküte.
43. Kõpu põhikooli soosjasõlm ja katlamaja 0,5 MW.
44. Tallinna Purjespordikeskuse konteinerkatlamaja 3,5 mW.
45. Koikküla Lasteaed-Algkooli katlamaja 105 kW.
46. Motell Ööbik katlamaja ja küttesüsteem.

47. Kõpu Vallavalitsus koolimaja ja spordihoone tahkeküttekatla paigaldus
48. OÜ Kuga kergel kütteõlil töötava katlamaja ehitus
49. Suure-Jaani vorstitööstus kergel kütteõlil töötava katlamaja ehitus
50. Laekvere TÜ tahkeküttel töötava katlamaja ehitus
51. Hummuli vallavalitsus 18 korteriga elamu katlamajade ehitus, 3 tk
52. Sermet OY Imavere Saeveski katlamaja isoleerimistööd
53. Tartu laululava Gaasikatlamaja ehitus
54. Rannu 18 korteriga elamu katlamajade ehitus, 3 tk
55. Soomaa Rahvuspark katlamaja ja küttesüsteemi ehitus
56. AS Viljandi Soojus Viljandi Maakohtuhoone küttesüsteemi ehitus

57. Kalmetu Koolimaja Koolimaja küttesüsteemi ehitus
58. Esmar Ehitus Püünsi Põhikooli katlamaja ja küttesüsteemi ehitus
59. Viitatsi Lastekodu Saunahoone soojatrassi ja põrandakütte ehitus
60. AS Viljandi Soojus Vana Võidu 10ne soojasõlme paigaldus
61. AS Reldor Reldor Motelli katlamaja ja kütteüsteemide ehitus
62. Iisaku Elamumajanduse OÜ Iisaku katlamaja ehitus
63. Kunda 18 korteriga elamu õliküte 150 kW
64. Kärkna korruselamu puiduküte 160 kW
65. Suure Jaani Hooldus OÜ küttetrassi ehitus eelisoleeritud torudest
66. AS Valga Teed põlevkiviõli katla paigaldus 0,4 MW
67. OÜ Silindia 2 eramaja puiduküte ja vesipõrandaküte
68. Viljandi Muusikakool soojussõlme ehitus ja kütteüsteemi renoveerimine
69. Suur- Kaare tänava korruselamute tasakaalustusventiilide paigaldus
70. Jakobsoni Gümnaasiumi WC-de vesi, kanalisatsioon ja küte

71. AS Nurmiko vedelküttesüsteemi paigaldus
72. AS Aravete Saeveski puiduküttekatla paigaldus
73. AS Toftan puidukatlamaja 10MW keevitus- ja luksepatööd
74. AS Natural puidukatlamaja 4 MW keevitus- ja luksepatööd
75. AS Viiratsi Saeveski puidukatlamaja 3,5 MW keevitus- ja luksepatööd
76. Oisu Vallavalitsus- Retla kooli keskkütte ja veevarustuse renoveerimine
77. EELK Türi Püha Martini kogudus- soojasõlme ja küttesüsteemi ehitus,
vee - ja kanalisatsiooni välistrassi ehitus
78. Suure-Jaani Hooldus-Suure Jaani keskk;ttetrassi ehitus
79. Viljandi- Musta tee eramute kütte, vee ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus
80. Viljandi Linnavalitsus- Viljandi linna raekoja küttesüsteemi renoveerimine
81. Püstakute läbipesu ja tasakaalustusventiilide paigaldus Paalalinna ja Viiratsi
kortermajades
82. Mäetaguse Vallavalitsus- valla soojusenergeetiline eeluuringu koostamine
83. Jõgeva Haigla- Gaasikatlamaja rajamise majandusliku eeluuringu koostamine
84. Aluvere Põhikooli küttesüsteemi renoveerimisprojekti koostamine

85. Printbest OÜ- gaasikatlamaja rajamise majandusliku eeluuringu teostamine
86. Saue uuselamurajooni vee- kanalisatsiooni ja küttesüsteemide ehitus
87. Kehtna, Kohila, Väätsa, eramute puiduküttele üleviimine
88. Põltsamaal ja Adaveres soojatrasside remont ja mõõtjate taatlemine
89. Tartus, Otepääl eramute puiduküttele üleviimine
90. Võru ja Mikitamäe korruselamute üleviimine puiduküttele
91. Haapsalu sanatooriumi ”Laine” veevarustuse renoveerimine
92. Novaterra OÜ mööblitööstuse soojatrassi ehitus
94. Silvertre OÜ korruselamu Haapsalus
95. Lamitex Klaas AS klaasivabriku katlamaja
96. Silbet Metall AS tööstushoone kalorifeerküte
97. Erich Ehitus OÜ, paarismajade graanulküte Tartus
98. Koigi 35 KÜ , korruselamu graanulkatlamaja ja küttesüsteemi renoveerimine
99. Paide Masinatehas AS tööstushoone kalorifeerküte ja soojasõlm
100. Pajusi mnt.4 KÜ, korruselamu küttesüsteemi renoveerimine
101. Palmse Mehaanikakoda OÜ, tööstushoone pelletkatlamaja ja kalorifeerküte
102. Kingdom OÜ, Haapsalu korrusmaja küttesüsteemi ehitamine
103. Lokuta Lasteaed, küttesüsteemi renoveerimine
104. SA Koeru Hooldekeskus, küttesüsteemi renoveerimine

105. Marat AS, tööstus-laohoonete kütte ehitus
106. Türi Elamu OÜ-korrusmaja kütte renoveerimine
107. Türi Kesklinna Lasteaed, küttesüsteemi renoveerimine
108. Mäksa Vallavalitsus- perearstikeskuse küttesüsteemi renoveerimine
109. Oisu Lasteaed küttesüsteemi renoveerimine
110. Keha Gümnaasium, koolimajade läbipesu ja taskaalustamine
111. KÜ Kiriku 6, küttesüsteemi renoveerimine
112. Türi, Kaare 28 kortermaja küttesüsteemi renoveerimine
113. Puiatu Erikooli maja katlamaja ehitus
114. Kehra Gümnaasium küttesüsteemi renoveerimne
115. KÜ Aia 52, Jõgeva küttesüsteemi renoveerimine
116. Riia mnt 26 Viljandi- korterelamu veetorustike vahetus
117. Männimäe tee 25 Viljandi- korterelamu veetorustike vahetus
118. Köyliö, Soome Vabariik- kanala kütte- ja veesüsteemide ehitus

--->tagasi