Sobiva küttesüsteemi leidmisel tuleb valik teha põhiliselt nelja põhikriteeriumi põhjal: 

- Küttesüsteemi soetusmaksumus
- Küttekulud
- Ekspluatatsioonikulud
- Kasutusmugavus

Eirinevate küttesüsteemide soetusmaksumuses võivad olla suured erinevuses. Erinevad on seadmed, tehnilised lahendused, erinevad on inimeste eelistused. 
Küttesüsteemide soetusmaksumuse võrdlemiseks on mõistlik kõigepealt leida eelistused ülejäänud parameetreid silmas pidades ning seejärel pöörduda hinnapäringuga ehitajate poole. Tõenäoliselt on siis valiku tegemine lihtsam.

Küttekulude hindamisel on loodetavasti abiks alljärgnev kalkulaator:

Kütteaine väärtus
(Mw/h)
Ühik Kütte hind
(eur/ühik)
Köetav pind (m²)   Vajalik soojushulk (Mw/h) Küttekulu aastas (eur)
Halupuu 1,5
Kütteõli 12 tonn
Puidugraanul 4,7 tonn
Kivisüsi 7,4 tonn
Elekter 1 kWh
Puidubrikett 5 tonn
Gaas 0,01

* Komakohad märkige punktiga (.).

Tabelites antud suurused on loomulikult orienteeruvad ja sõltuvad näiteks köetava elamu soojapidavusest, kütteseadme kasutegurist kuid üldjoontes saame võrdlemisks piisavalt täpse tulemuse.

Ekspluatatsioonikulude osakaal üldkuludes on meie arvates sedavõrd tühine, et otsuse tegemisel mingi kütteliigi kasuks pole seda tarvis arvestada. Pealegi moodustavad enamuse ekspluatatsioonikuludest katlaseadme ja lisaseadmete puhastamise hind, mis aga näiteks puudega kütmisel ei vaja erilisi oskusi ja on võimalik teha inimesel endal.

Kasutusmugavuse hindamine on kõige subjektiivsem otsus. Mugavaim on elektriküte, mis ei vaja praktiliselt mingeid inimese poolseid toiminguid, samuti õli, gaasi ja graanulküte.

Puidu ja kivisöega kütmisel tuleb endal rohkem vaeva näha.

          

--------->algusesse..